۱۰۰۰ سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش ۲۰

1000 سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی

ای پی تی زبان: در این مطلب از نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان، بخش هجدهم را که شامل سوالاتی از بخش واژگان ept می باشد، تقدیم شما داوطلبان این آزمون می کنیم. همچنین توصیه می کنیم اگر داوطلب آزمون های زبان دکتری دیگر مانند msrt و utept و غیره هستید نیز این بخش را از دست ندهید و حتما سطح زبان خود را بسنجید.

توجه: برای حمایت از ما حتما لینک این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید. این مطلب بخشی از مجموعه سوالات رایگان ای پی تی سایت فست زبان می باشد.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی ۱۰۰۰ سوال EPT با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان – بخش ۲۰: سوالات درک مطلب

Section Three: Reading Comprehension
Directions: Read the passages and choose the one best answer, (1), (2), (3) or (4), for each question.

Passage 1
From historical records, we can document that earthquakes of a particular size and character have occurred at certain locations in the past. Under the assumption that history will repeat itself, the historic record allows an estimate of the size of earthquakes that may occur in the future. For example, based on the 1906 San Francisco earthquake, the northern San Andreas fault in California may generate shocks as large as magnitude 8.3 out of a possible 10.0.

     However, historical records as such rarely constitute an adequate or, more important, reliable basis for estimating earthquake potential. In most regions of the world, recorded history is short relative to the time between the largest earthquakes. Thus, the fact that there have been no historic earthquakes larger than a given size does not make us confident that they will be absent in the future. It may alternatively be due to the short length of available historical records relative to the long repeat time for large earthquakes. Clearly, the historic record is most valuable and reliable in regions of the world that have long written histories and high rates of seismicity. Two of the outstanding records have been described by Nicholas Ambraseys for the eastern Mediterranean region and by Clarence Allen for China. Conversely, the historic record is less reliable in regions like the eastern United States where the seismicity is relatively low and the written history dates back only to two or three centuries.

۳۰۶. The author would agree with all of the following statements EXCEPT:
۱) Historical records can provide evidence of where earthquakes have occurred in the past.

۲) Past records in the eastern United States are of little value for predicting future earthquakes.
۳) If there is no record of a major earthquake in a region, then the region is certain to be free of earthquakes.
۴) Large earthquakes generally occur infrequently in a given region.

۳۰۷. All of the following are implied EXCEPT:
۱) China has a long history of written records.

۲) San Francisco is located near the San Andreas fault.
۳) Earthquakes seldom occur in the eastern United States.
۴) It is certain that history will repeat itself.

۳۰۸. It can be inferred that seismicity is …………… .
۱) the size of an area on the fault

۲) earthquake activity
۳) the oral records of earthquake activity
۴) the shock that people feel upon seeing an earthquake 

۳۰۹. Which of the following statements is supported by the passage?
۱) The Chinese culture was nearly destroyed by an earthquake.

۲) It is possible to predict earthquakes confidently.
۳) An earthquake with a magnitude of 8.3 is large.
۴) Millions of years of written records help to predict earthquakes.

۳۱۰. According to the passage, historic records are most valuable in an area, …………. .
۱) which stores records deep in caves

۲) which has written records
۳) which has a high earthquake activity
۴) in which earthquakes larger than 10 have occurred

پاسخ تشریحی سوالات

لغات دشوار متن ۱:

assumption فرض، تصور؛ تقبل reliable موثق، معتبر؛ قابل‌اطمینان
estimate برآورد؛ تخمین زدن، ارزیابی کردن alternatively در عوض، از طرف دیگر؛ متناوباً
generate تولید کردن، ایجاد کردن؛ زادن outstanding برجسته، چشمگیر؛ بیرون‌زده
constitute تشکیل دادن، ساختن؛ وضع کردن infrequently بطور نامکرر؛ گهگاهی، به‌ندرت
adequate کافی، بسنده، به اندازۀ لازم destroy نابود کردن؛ ویران کردن

٦٦. گزینۀ ٣  با توجه به جملۀ اول متن، گزینۀ ١ صحیح است. با توجه به جملۀ آخر متن نیز گزینۀ ٢ صحیح است. با توجه به خط هفتم پاراگراف دوم نیز گزینۀ ٤ صحیح است. با توجه به خط‌های سوم و چهارم پاراگراف دوم، گزینۀ ٣ نادرست و پاسخ سؤال است.

٦٧. گزینۀ ٤  بدلیل استفاده از کلمۀ implied «بطور غیرمستقیم بیان کردن» نتیجه می‌گیریم که برای پاسخ به اين سؤال، بایستی از متن نتیجه‌گیری کنیم. گزینۀ ٤ پاسخ تست است؛ زیرا در خط دوم عنوان شده که Under the assumption that history will repeat itself.

ترجمه: «با فرض اینکه تاریخ تکرار خواهد شد».

بنابراین، استفاده از certain «قطعی، مسلم» در گزینۀ ٤ نادرست است.

٦٨. گزینۀ ٢  بدلیل استفاده از کلمۀ infer «استنباط کردن» نتیجه می‌گیریم که برای پاسخ به اين سؤال، بایستی در مورد seismicity «زلزله خیزی» از متن نتیجه‌گیری کنیم. با توجه به بافت متن در انتهای پاراگراف دوم، می‌توان نتیجه گرفت که گزینۀ ٢، [میزان] فعالیت زلزله، پاسخ تست است (بخش ٥ Fast Reading).

٦٩. گزینۀ ٣  با توجه به خط ششم متن، می‌توان نتیجه گرفت که زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ٨.٣ یک زمین‌لرزه بزرگ به حساب می‌آید.

٧٠. گزینۀ ٢  [جزئیات بیان شده در متن] با توجه به خط سوم پاراگراف دوم، سوابق تاریخی، در مناطقی که سوابق نوشته‌شده دارند، حائز اهميت هستند (بخش ٣ Fast Reading).

برگرفته از کتاب بانک سوالات EPT: استاد مهرداد زنگیه وندی

پایان بخش بیستم مجموعه ۱۰۰۰ سوال EPT با پاسخ فوق تشریحی/

Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *